Gjennom vårt nettverk kan vi tilby en rekke tjenester og fleksible løsninger som er bygget på høy sikkerhet og høy kapasitet.

 

Kapasitet avgjør maksimalt bruksvolum. Benevnelsen hastighet brukes ofte ettersom målenheten er i bits per sekund (b/s). Private hjemmetilkoblinger operer ofte fra 20 til 150 Mb/s (20 000 000 - 150 000 000 bits per sekund). Bredbåndsfylkets tjenester opererer normalt fra 1 Gb/s (1 000 000 000 bits per sekund) og oppover, slik at det skal kunne dekke store antall individuelle brukere.

Kapasitetstjenester

  • I tillegg til tilknytting av lokasjoner, er det mulig å benytte Bredbåndsfylket's tjenestenett til å koble opp mot Internett. Ved tilkobling via tjenestenettet vil du derfor kunne dra nytte av kapasiteten som allerede leveres av tjenesten, samt sikkerhet og redundansen som er innarbeidet i tjenestenettet. På denne måten vil brukerne få en mer pålitelig og helhetlig opplevelse, med en sentralisert kundeservice.

    Aksess

    Sikker og robust tilkobling til Internett gjennom vårt nettverk.

    Transitt