Fibersameiet er et sameie mellom   

  • Høgskolen i Tromsø (HiTø)

  • Bredbåndsfylket Troms

  • Tromsø kommune (TK)

  • Universitetet i Tromsø (UiTø)

  • UNINETT AS

  • Helse Nord IKT

 

Nettet består av en fiberring på Tromsøya og forsyner en rekke lokasjoner i området. Bredbåndsfylket drifter Fibersameiet. Ved spørsmål, kontak oss.

Fibersameiet