Fibersameiet er et sameie mellom   

 • Høgskolen i Tromsø (HiTø)

 • Bredbåndsfylket Troms

 • Tromsø kommune (TK)

 • Universitetet i Tromsø (UiTø)

 • UNINETT AS

 • Helse Nord IKT

 

Nettet består av en fiberring på Tromsøya og forsyner en rekke lokasjoner i området. Bredbåndsfylket drifter Fibersameiet. Ved spørsmål, kontak oss.

Fibersameiet

  Stakkevollvegen 33

  9010 Tromsø

  Org.nr. 986 358 013

  +47 77 78 87 00

  post@bbft.no

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook