Vedlikehold av eldre radiomast

Oppdatert: 2. april 2019


Radiomasten på Skattøra, som er oppkoblet gjennom Bredbåndsfylkets fiber og utleid til Nordix Data, har nå fått et nytt liv etter etterlengtet vedlikehold. Radiomasten tilbyr i dag radiobaserte løsninger for Karlsøy kommune.