Kunngjøring i sammenheng med COVID-19-virus-situasjonenKjære kunder og partnere,


Vi følger situasjonen nøye og gjør tiltak fortløpende ettersom situasjonsbildet forandrer seg. Bredbåndsfylket følger anbefalinger fra myndighetene og har derfor satt inn tiltak for å redusere smittefaren for våre kunder, partnere og ansatte.


Telekommunikasjon er kritisk infrastruktur og en verdifull tjeneste disse dager, derfor vil det meste av driften gå som normalt. Derimot vil kontorbesøk kun være tilgjengelig etter avtale. Vi gjennomfører digitale møter der det kan gjennomføres. Som vanlig er alle våre ansatte tilgjengelig over telefon og epost. Se gjerne «Om oss»-siden for kontaktinformasjon. Hvis du allerede er registrert som kunde kan du besøke kundeportalen og ta kontakt der. Lenke finner du nederst på siden.


Vårt mål har alltid vært å levere en pålitelig infrastruktur-tjeneste og det vil vi fortsette med gjennom denne krevende tiden.


Hvis du har noen spørsmål ta gjerne kontakt.Vennlig hilsen,


Dag-Kjetil Hansen


Daglig leder