Det nye superbredbåndet var så raskt at IKT-sjefen trodde det var en feil

Oppdatert: 2. april 2019

Nå får kommunene i Troms superbredbånd - og en helt ny hverdag. Karlsøy kommune er først ute.

Kommunene i Troms er midt i en bredbåndsatsing som i løpet av året vil gi utvidet kapasitet, økt kvalitet, bedre sikkerhet - og bedre tjenester for innbyggerne. Karlsøy kommune er først ut i løypa.


Nylig fullførte Bredbåndsfylket installasjonen med 10 gigabits kapasitet til Karlsøy kommune.


En ny verden

IKT-leder Ove Nyeng forteller at det er en helt ny verden for de kommunalt ansatte. Kommunikasjonen internt, særlig for de som jobber utenfor selve Rådhuset går mye raskere. Tidligere var hverdagen preget av venting og forsinkelser.

Vi åpnet et saksdokument på 500 sider. Det poppet opp så raskt at vi trodde først det var en feilmelding. Men det viste seg at det var hastigheten i nettet som var så rask. Det går så det suser i Karlsøy, forteller Ove Nyeng.

Alle kommunene får

Kommunene i Troms kan se fram til å få nytt høyhastighetsnettverk i løpet av 2016. Bredbåndsfylket, som eies av Troms fylkeskommune og kommunene i Troms, er i full gang med implementering av høyhastighetsnett i hele fylket.

- Kommunene får 10 ganger så stor kapasitet som før. Dette er en av de største felles regionale satsinger i Troms noensinne, sier Dag-Kjetil Hansen, daglig leder i Bredbåndsfylket. 


Forventer døgnåpne kommuner

Bakgrunnen er at Troms har behov for et nettverk med utvidet kapasitet fordi kravene til offentlige tjenester har endret seg. I dag forventer innbyggerne i Kommune-Norge en digital og døgnåpen kommune hvor innbyggerne kan henvende seg, søke, og bruke tjenester foran pc-en etter vanlig arbeidstid.


Det er særlig helseinstitusjoner har stort behov for høyhastighetsnettverk og økt kvalitet. Dette fordi de er døgnåpne, og har høye krav til stabile og sikre systemer. Det nye fibernettverket har utstyrt med redundans, det vil si reservelinjer hvis det skulle bli brudd på hovedlinjen.

- Nå blir det enklere for å spesialister ved sykehus og fastleger å samarbeide om å sende over bedre og større lyd- og videofiler for å diagnostisere og behandling, sier Dag-Kjetil Hansen.

Nå blir det enklere for å spesialister ved sykehus og fastleger å samarbeide om å sende over større lyd- og videofiler for å diagnostisere og drive fjernkirurgi.

sier Dag-Kjetil Hansen.


Ny hverdag i skolene også

For skolesektoren er opplevelsen den samme som over. Undervisning og eksamen digitaliseres, og ofte kjøres det delt undervisning med andre skoler over Internett. Da må kapasiteten være høy samt må det være god tilgjengelighet.


Med det nye nettverket får Troms et nett som møter dagens og morgendagens krav til digitalisering.


- Kommunene får 10 ganger så stor kapasitet som før. Dette er en av de største felles regionale satsinger i Troms noensinne, sier Dag-Kjetil Hansen, daglig leder i Bredbåndsfylket.