Connecting the Arctic

Oppdatert: 2. april 2019

Oppdatert: mars 8

Ny digital motorvei mellom Europa, Asia og Nord-Amerika

Arctic Connect er et initiativ for en ny digital tilknytning mellom Europa og Asia, gjennom Nordøstpassasjen, med avgreining til Nord-Amerika. Denne digitale motorveien blir en ny moderne, høykapasitets fiberbasert tilknytting med kortest mulig reisetid mellom Europa og Asia som gir muligheter for helt nye samarbeidsformer, markeder og digital utvikling.


​Bredbåndsfylket vil i dette prosjektet ha ansvar for:

1. Norges nasjonale interesser og innflytelse.

2. Tekniske problemstillinger, inkludert landingsspørsmål og tilhørende infrastruktur.

3. Informasjonsformidling til nasjonale, regionale og lokale myndigheter gjennom Nordisk Råd (norsk lederskap fra 2017).

4. Svalbard og andre internasjonale interesser.

5. Sammenkobling mellom infrastruktur i Barentsregionen og Nordkalotten, samt eksisterende nettverk i regionen og videre til Europa og Nord Amerika.


Dette bygger på motivasjonen om å:

  • Utvikle nye forretningsmuligheter.

  • Forbedre infrastruktur og kommunikasjonsmuligheter i Barentshavet, innen olje og gass, redningstjeneste.

  • Støtte opp rundt digitalisering i regionen.

  • Utvikle internasjonale markeder, spesielt med henhold til Asia.

  • Fremheve utvikling innen miljø, grønne datasenter i Norden reduserer karbon utslipp på verdens basis.

  • Få forståelse av politiske og regulatorirsk innvirkning på etablering av infrastruktur som støtter tilgjengelighet og mobilitet sammen med russiske interesser.

  • Forbedre sikkerhet og redundans for regionene.

Digitalisering krever infrastruktur som kan støtte digitale tjenester grenseløst mellom de berørte markedene. De nye digitale motorveiene gir tilgang til markedene i Asia, Nord-Amerika og Europa slik at bedrifter kan nå hverandre lettere, kjappere og effektivere for økt samarbeid og øke samarbeidet mellom bedrifter i de respektive land. Bredbåndsfylket blir en nøkkelspiller i den arktiske regionen både innenfor innovasjon og kommunikasjon.