Bredbåndsfylket har inngått samarbeid med Kunnskapstrening ITSom en del av Bredbåndsfylkets mål om å styrke næringsgrunnlaget i Nord-Norge for framtiden, har vi inngått et samarbeid med Kunnskapstrening IT og Workfloow!


Med Workfloow ønsker man å rekruttere unge talenter med digital kompetanse som ikke nødvendigvis er formelt dokumentert innenfor skole eller arbeid. På denne måten kan næringslivet dra nytte av arbeidskraft med unik erfaring innenfor ulike områder som normalt ikke kommer med i formel utdanning. Dermed er det større muligheter for innovasjon samt å kunne dekke nødvendig kompetanse innenfor felt som ofte kan være mangelvare.


Les mer om artikkelen her!

https://nye-troms.no/nyheter/far-superbredband-til-digitale-talenter-i-indre-troms/19.14669


Besøk gjerne Kunnskapstrening IT på deres websider!

http://www.kunnskapstrening.no/