ArcticROAM

Oppdatert: 2. april 2019

Bredbåndsfylket sammen med Troms Fylkeskommune er i gang med et prosjekt som heter ArcticROAM. Ambisjonen til prosjektet er å opprette et felles sømløst trådløst nett der ansatte, politikere og skoleelever skal kunne bevege seg rundt om i kommunene og fylket og samtidig være online gjennom ArcticROAM nettverket.


Målet er å forenkle hverdagen til ansatte, politikere og elever, og samtidig fremme samhandling i regionen. Fokus på sikkerhet og personvern vil ligge til grunn slik at løsningen kan sikre brukernes data og kommunikasjon på en trygg måte. Prosjektet vil også se på potensialet for økonomiske besparelser for eierne i form av felles løsninger og synergieffekter.