Datasenter i Troms

Oppdatert: 2. april 2019

I sammenheng med nasjonalt digitaliseringsinitiativ og Nordområdestrategi 2017 vil dette bidra til økonomisk utvikling og regionale konkurransefortrinn. Bredbåndsfylket vil tilrettelegge for utviklingen av en teknologi-klynge i Nord-Norge, som er utviklet rundt og i sammenheng med et nettverk av datasenter aktører.

Data blir en enda viktigere del av alle virksomheter og det er en enorm verdiskaping fra blant annet smarttelefoner, "Internet of Things"(IOT) og digitalisering. Analysen viser at de totale netto verdiskapingseffektene av å etablere et datasenter i en stor bo- og arbeidsmarkedsregion er estimert til omtrent 600 millioner kroner og skaffer lokale sysselsettings på omtrent 2400 årsverk over en 12-års periode (Menon Economics, 2017).


Troms er et fylke med mange muligheter og konkurransefortrinn.Nord-Norge har mange gode egenskaper:

  • Overskudd av fornybar energi (Vannkraft)

  • Lave energipriser

  • Kjølig klima​

Kommuner i Troms har vært informert om denne industrielle muligheten og begynner å kartlegge store arealer for datasenter etablering.​​​​

Samt videreutvikle kontaktene som er opprettet med industri, FoU og offentligsektor lokalt som globalt for å skape arbeidsplasser, nærings- og økonomiske utvikling.


Balsfjord kommune har store arealer opptil 400 km² med redundans mørk fiber og fire km fra 132 kW strømforsyning (Se bildet ovenfor). Målselv kommune har også tomter tilgjengelig og er fem minutter med bil fra flyplassen (Se bildet nedenfor),


Besøk prosjekt nettsiden og les mer om de unike arealer på www.dcit.no


Last ned brosjyren vår: https://docs.wixstatic.com/ugd/8a72bc_4d8135f2b4234244afcec508df727e94.pdf