First within broadband

Bredbåndsfylket drifter et av Nord-Norges største MPLS-nett. Vi drifter også LAN, brannmur og WiFi for enkelte kommuner i Troms og Finnmark. I tillegg bygger vi ut og drifter et stort fiberstamnett, vi har prosjektledere og jobber med regional utvikling.

Our story

Bredbåndsfylket Troms AS began as a project by the Troms County government in 2003. Since there were few commercial interests in developing such large networks in Northern Norway, a project was initiated to build a high-speed broadband network to meet the demand of the public sector. This project then developed into a corporation between the county government and the municipalities in Troms where the Troms County government owns 80% of the corporation and the municipalities own the remaining 20%.

The first construction of the main optic fibre began in 2004. During the construction phase, other solutions were implemented to ensure broadband services are provided to our owners. In December 2006, the first phase of construction was completed. All municipalities were then connected directly or indirectly to our fibre network.

 

Our ‘state-of-the-art’ fibre network has been growing continuously since 2006. We are directly connected to all municipalities, hospitals, schools, kindergartens and dental and healthcare centers. With our goal to deliver high quality broadband services to our owners, we have built a highly redundant and resilient network, spreading our network extensively across the region. We have infrastructure from the outskirts of West coast Senja to the Eastern Valley of Bardu; and from the North-East of Alta in Finnmark to the Southern part of Narvik.

During 2016/2017, we upgraded from the first-generation electronics to a more robust network which offers sufficient capacity for the future needs of our owners. As an asset to the Troms County government, we offer our expertise in consulting, project management and resources for the regional fibre network. We oversee the development of broadband services in Troms and have direct responsibility for the network operation of the municipalities. We are also in cooperation with other network operators and service providers, delivering highspeed internet for the public sectors in Tromsø.

Download our brochure

Our Employees

Our Network

BBFT.PNG

Bredbåndsfylket AS eier og drifter 1500 km stamfiberer som fungerer som hovedåren for datatrafikk inn til og mellom kommunene i gamle Troms, fylkeskommunen og deler av Finnmark. På toppen av den fysiske infrastrukturen drifter vi et logisk tjenestenett som organiserer det store antallet nettverk som knytter sammen offentlig virksomhet i regionen. Tjenesteporteføljen vår inkludererer også drift av wifi, LAN og brannmurer.


Vi er glad i Nord-Norge og er stolt over at den robuste ryggraden av fiber og elektronikk vi opererer, tilrettelegger for verdiskapning og samfunnsutvikling ved at vi leverer aksess og nettverk til operatører og andre selskaper i hele regionen, i byen og på bygda.

Vi arbeider kontinuerlig for å levere så raske, trygge og stabile tjenester som mulig til våre eiere og kunder. Tilnærmingen har ført til kraftig selskapsvekst de siste årene, veksten er bygget på å se muligheter i å kunne bidra med verdi til våre eiere ved å utvide vår fiberinfrastruktur, ta i bruk ny teknologi og utvide vår deltakelse i verdikjeden til offentlige nettverkstjenester.


For å etterleve våre ambisjoner utforsker vi kontinuerlig markedsmuligheter og det siste innen nettverksteknologi. Ett eksempel på dette er DWDM bølgelengdemultipleksing som vi tar i bruk tidlig 2021. Andre prosjekter vi jobber med er IOT-teknologi for å tilrettelegge for Smartby utvikling, etablering av sjøfiberkabelen Arctic Connect fra Japan til Kirkenes og tilrettelegging for datasenteretablering i regionen.

Our Owners

logo_farge_web.png
Balsfjord kommune
Bardu kommune
Dyrøy Kommune
Gratangen Kommune
1901_Harstad_komm3.png
Ibestad Kommune
Karlsøy Kommune
Kvæfjord Kommune
Kvænangen Kommune
Kåfjord Kommune
Lavangen Kommune
Lygen Kommune
Målselv Kommune
Nordreisa Kommune
Salangen Kommune
Senja_komm.png
Skjervøy Kommune
Storfjord Kommune
Sørreisa Kommune
Tjeldsund kommune.png
Tromsø Kommune

The company is owned by Troms County goverment (80%) and 24 municipalities in Troms (20%). 

Our Partners

Our Serviceproviders

nhn.png

Deliver and continuously develop a secure, robust and appropriate national ICT infrastructure for an effective interaction between healthcare and age-care services.

braathe_gruppen.png

iTet delivers IT to small and large businesses for public and private sectors.

User-friendly video conferencing solution for everyday users!

Contact Us