Først og fremst innen bredbånd

Bredbåndsfylket drifter et av Nord-Norges største MPLS-nett. Vi drifter også LAN, brannmur og WiFi for enkelte kommuner i Troms og Finnmark. I tillegg bygger vi ut og drifter et stort fiberstamnett, vi har prosjektledere og jobber med regional utvikling.

Vår historie

Bredbåndsfylket AS startet som et prosjekt i Troms Fylkeskommune i 2003. Formålet med prosjektet var å få til et samarbeid mellom kommunene i Troms og Fylkeskommunen om etablering av et høyhastighets datanett i fylket for å dekke behovet innenfor offentlig virksomhet. På dette tidspunkt var det liten interesse fra kommersielle aktører om å bygge slike nett fordi det ikke ble vurdert som lønnsomt. Prosjektet resulterte i at man gikk i gang med bygging i egen regi og da ble selskapet Bredbåndsfylket Troms AS dannet i november 2003, med alle kommunene og Troms Fylkeskommune som eier.

 

I dag eier Troms og Finnmark fylkeskommune 80%, og kommunene den resterende delen på 20%.

Utbyggingen ble startet opp i 2004 og da basert på optiske fiberkabler i all hovedsak. Andre løsninger ble brukt i en overgangsfase for å kunne levere kapasitet til eierne også i byggeperioden. Første fase av utbyggingen var ferdig i desember 2006. Alle kommuner var da koblet opp i nettet direkte eller indirekte via samband fra underleverandører.

Etter dette har utbyggingen fortsatt for å styrke nettverket og det er etablert nye fiberoptiske anlegg for å etablere ringer i nettet, dekke alle kommuner direkte og for å sikre redundans og flere føringsveier.

Første generasjons nettverkselektronikk, som ble installert i 2006, er byttet ut i løpet av de siste årene slik at nettet nå fremstår som moderne og robust, og med tilstrekkelig kapasitet til å dekke moderne behov.

Bredbåndsfylket er et redskap for sine eiere og bidrar med kompetanse, rådgivning og andre ressurser i prosjekter som gjelder utbygging av bredbåndstilbud i Troms og har også direkte ansvar for drift av en del kommunalt eide nett i fylket samt drift av noen nett som er bygget i samarbeid med andre offentlige aktører spesielt i Tromsø by.

Last ned brosjyren vår

Våre ansatte

 • Dag-Kjetil Hansen

  Daglig Leder

  dkh@bbft.no

  906 38 227

 • Ingvar Keskitalo

  Forretningsutvikler

  ingvar@bbft.no

  915 71 803

 • Jan-Tore Ovesen

  Prosjektleder

  jto@bbft.no

  907 66 518

 • Geir-Morten Berger

  Prosjektleder

  gmb@bbft.no

  909 23 580

 • Johan Saxi Pedersen

  Løsningsarkitekt

  jsp@bbft.no

  948 63 711

 • Robert Hansen

  Service Level Manager

  robert@bbft.no

 • Ruben Pedersen

  Servicekonsulent

  ruben@bbft.no

 • Daniel Aspvik

  Konsulent

  daniel@bbft.no

 • Anders Tangen Berntsen

  Sikkerhetsrådgiver

  anders@bbft.no

 • Stijn Van den Bruel

  Senior nettverksingeniør

  stijn@bbft.no

 • Frode Ramsvik

  Driftsleder / COO

  frode@bbft.no

 • Inger Marie Bergseth

  Prosjektleder

  inger@bbft.no

 • Geir Ivar Olsen

  Nettplanlegger

  geirivar@bbft.no

 • Magnus Haugen

  Nettverkstekniker

  magnus@bbft.no

 • Tobias Merok

  Konsulent

  tobias@bbft.no

 • Simon Eidem

  Senior nettverksingeniør

  simon@bbft.no

 • Runar Andreas Borge

  Konsulent

  runarb@bbft.no

 • Deg?

  Send åpen søknad nå!

  post@bbft.no

Vårt nett

Bredbåndsfylket AS eier og drifter 1500 km stamfiberer som fungerer som hovedåren for datatrafikk inn til og mellom kommunene i gamle Troms, fylkeskommunen og deler av Finnmark. På toppen av den fysiske infrastrukturen drifter vi et logisk tjenestenett som organiserer det store antallet nettverk som knytter sammen offentlig virksomhet i regionen. Tjenesteporteføljen vår inkludererer også drift av wifi, LAN og brannmurer.


Vi er glad i Nord-Norge og er stolt over at den robuste ryggraden av fiber og elektronikk vi opererer, tilrettelegger for verdiskapning og samfunnsutvikling ved at vi leverer aksess og nettverk til operatører og andre selskaper i hele regionen, i byen og på bygda.

Vi arbeider kontinuerlig for å levere så raske, trygge og stabile tjenester som mulig til våre eiere og kunder. Tilnærmingen har ført til kraftig selskapsvekst de siste årene, veksten er bygget på å se muligheter i å kunne bidra med verdi til våre eiere ved å utvide vår fiberinfrastruktur, ta i bruk ny teknologi og utvide vår deltakelse i verdikjeden til offentlige nettverkstjenester.


For å etterleve våre ambisjoner utforsker vi kontinuerlig markedsmuligheter og det siste innen nettverksteknologi. Ett eksempel på dette er DWDM bølgelengdemultipleksing som vi tar i bruk tidlig 2021. Andre prosjekter vi jobber med er IOT-teknologi for å tilrettelegge for Smartby utvikling, etablering av sjøfiberkabelen Arctic Connect fra Japan til Kirkenes og tilrettelegging for datasenteretablering i regionen.

Våre eiere

Balsfjord kommune
Bardu kommune
Dyrøy Kommune
Gratangen Kommune
1901_Harstad_komm3.png
Ibestad Kommune
Karlsøy Kommune
Kvæfjord Kommune
Kvænangen Kommune
Kåfjord Kommune
Lavangen Kommune
Lygen Kommune
Målselv Kommune
Nordreisa Kommune
Salangen Kommune
Senja_komm.png
Skjervøy Kommune
Storfjord Kommune
Sørreisa Kommune
Tjeldsund kommune.png
Tromsø Kommune

Selskapet er eiet av Troms og Finnmark fylkeskommune (80%) og kommunene i gamle Troms (20%). 

Våre partnere

Våre tjenesteleverandører

nhn.png

Levere og videreutvikle en sikker, robust og hensiktsmessig nasjonal IKT-infrastruktur for effektiv samhandling mellom aktørene i helse- og omsorgstjenesten.

braathe_gruppen.png

Braathe Gruppen er en fremoverlent og innovativ teknologileverandør med visjon om å levere en bekymringsfri IT-hverdag.

Brukervennlig videokonferanseløsning for hverdagsbrukere!

Kontakt oss

Stakkevollvegen 33

9010 Tromsø

Org.nr. 986 358 013

+47 77 78 87 00

post@bbft.no

 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook