Vår historie

Bredbåndsfylket Troms AS startet som et prosjekt i Troms Fylkeskommune i 2003. Formålet med prosjektet var å få til et samarbeid mellom kommunene i Troms og Fylkeskommunen om etablering av et høyhastighets datanett i fylket for å dekke behovet innenfor offentlig virksomhet. På dette tidspunkt var det liten interesse fra kommersielle aktører om å bygge slike nett fordi det ikke ble vurdert som lønnsomt. Prosjektet resulterte i at man gikk i gang med bygging i egen regi og da ble selskapet Bredbåndsfylket Troms AS dannet i november 2003, med alle kommunene og Troms Fylkeskommune som eier. Troms Fylkeskommune eier 80 %, mens kommunene eier den resterende delen på 20 %. Eierforholdene er de samme i dag.

Utbyggingen ble startet opp i 2004 og da basert på optiske fiberkabler i all hovedsak. Andre løsninger ble brukt i en overgangsfase for å kunne levere kapasitet til eierne også i byggeperioden. Første fase av utbyggingen var ferdig i desember 2006. Alle kommuner var da koblet opp i nettet direkte eller indirekte via samband fra underleverandører.

Etter dette har utbyggingen fortsatt for å styrke nettverket og det er etablert nye fiberoptiske anlegg for å etablere ringer i nettet, dekke alle kommuner direkte og for å sikre redundans og flere føringsveier. Nettet dekker i dag alle deler av Troms Fylke fra ytterst på Senja til langt opp i Bardudalen og fra Alta i Finnmark i nord-øst til Narvik i sør.

Første generasjons nettverkselektronikk, som ble installert i 2006, er byttet ut i løpet av 2016/2017 slik at nettet nå fremstår som moderne og robust og med tilstrekkelig kapasitet til å dekke behovene for eierne.

Bredbåndsfylket er et redskap for sine eiere og bidrar med kompetanse, rådgivning og andre ressurser i prosjekter som gjelder utbygging av bredbåndstilbud i Troms og har også direkte ansvar for drift av en del kommunalt eide nett i fylket samt drift av noen nett som er bygget i samarbeid med andre offentlige aktører spesielt i Tromsø by.

Last ned brosjyren vår

Våre ansatte

Dag-Kjetil Hansen

Daglig Leder

dkh@bbft.no

906 38 227

Geir-Morten Berger

Prosjektleder

gmb@bbft.no

909 23 580

Ruben Pedersen

Servicekonsulent

ruben@bbft.no

Frode Ramsvik

Driftsleder / COO

frode@bbft.no

Magnus Haugen

Nettverkstekniker

magnus@bbft.no

Ingvar Keskitalo

Forretningsutvikler

ingvar@bbft.no

915 71 803

Johan Saxi Pedersen

Løsningsarkitekt

jsp@bbft.no

948 63 711

Håkon Hansen

CRM konsulent

hakon.hansen@bbft.no

Inger Marie Bergseth

Prosjektleder

inger@bbft.no

Stijn Van den Bruel

Senior nettverksingeniør

stijn@bbft.no

Jan-Tore Ovesen

Prosjektleder

jto@bbft.no

907 66 518

Robert Hansen

Service Level Manager

robert@bbft.no

Joakim Henriksen

Markedsføringskonsulent

joakim@bbft.no

Geir Ivar Olsen

Nettplanlegger

geirivar@bbft.no

Tobias Merok

Konsulent

tobias@bbft.no

Vårt nett

Våre eiere

Troms fylkeskommune
Balsfjord kommune
Bardu kommune
Berg Kommune
Dyrøy Kommune
Gratangen Kommune
1901_Harstad_komm3.png
Ibestad Kommune
Karlsøy Kommune
Kvæfjord Kommune
Kvænangen Kommune
Kåfjord Kommune
Lavangen Kommune
Lenvik Kommune
Lygen Kommune
Målselv Kommune
Nordreisa Kommune
Salangen Kommune
Skjervøy Kommune
Skånland Kommune
Storfjord Kommune
Sørreisa Kommune
Torsken Kommune
Tranøy Kommune
Tromsø Kommune

Selskapet er eiet av Troms og Finnmark fylkeskommune (80%) og 24 av kommunene i Troms (20%). 

Våre partnere

Våre tjenesteleverandører

nhn.png

Levere og videreutvikle en sikker, robust og hensiktsmessig nasjonal IKT-infrastruktur for effektiv samhandling mellom aktørene i helse- og omsorgstjenesten.

Logo_positive_-_iTet_AS.png

iTet leverer IT til små og store virksomheter i både kommunal og privat sektor. 

Brukervennlig videokonferanseløsning for hverdagsbrukere!

Kontakt oss

Stakkevollvegen 33

9010 Tromsø

Org.nr. 986 358 013

+47 77 78 87 00

post@bbft.no

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook