Data Center in Troms

I sammenheng med nasjonalt digitaliseringsinitiativ og Nordområdestrategi 2017 vil dette bidra til økonomisk utvikling og regionale konkurransefortrinn. Bredbåndsfylket vil tilrettelegge for utviklingen av en teknologi-klynge i Nord-Norge - bygget rundt og i sammenheng med et nettverk av datasenter aktører.

Data blir en enda viktigere del av alle virksomheter og det er en enorm verdiskaping fra blant annet smarttelefoner, IOT og digitalisering. Analysen viser at de totale netto verdiskapingseffektene av å etablere et datasenter i en stor bo- og arbeidsmarkedsregion er estimert til omtrent 600 millioner kroner og skaffer lokale sysselsettings på omtrent 2400 årsverk over en 12-års periode. (Menon Economics 2017)

Troms er et fylke med mange muligheter og konkurransefortrinn.

Nord-Norge har mange gode egenskaper,

  • Overskudd av fornybar energi (Vannkraft)

  • Lave energipriser

  • Kjølig klima​

 

Kommuner i Troms har vært informert om denne industrielle muligheten og begynner å kartlegge store arealer for datasenter etablering.​​​​

 

Videreutvikle kontaktene som er opprettet med industri, FoU og offentligsektor lokalt som globalt for å skape arbeidsplasser, nærings- og økonomiske utvikling.

Balsfjord kommune har store arealer opptil 400 000m2 med redundans mørk fiber og 4km fra 132kv strømforsyning. Målselv kommune har også tomter tilgjenelige og er 5 min. kjøring fra flyplassen. 

Besøk prosjekt nettsiden og les mer om unike arealer på www.dcit.no

Dag-Kjetil Hansen

Daglig leder

90 63 82 27

Stakkevollvegen 33, 9010 Tromsø    +47 77 78 87 00    Org.nr. 986 358 013

© 2019 Bredbåndsfylket Troms AS