Bredbåndsfylket eier og drifter et av Nord-Norges største nettverk for kommunene i Troms og Finnmark fylke. Denne grunnmuren knytter sammen alle kommunene i en felles sikker digital infrastruktur. I tillegg tilbyr vi driftstjenester av lokale kommunale nettverk inkludert brannmurer og trådløse nett / WIFI til våre eierkommuner. I bunnen av tjenesteleveransene ligger et robust fiberstamnett under kontinuerlig utvikling som knytter sammen de kommunale lokasjonene med omverdenen og det store globale internett

Nyheter