Bredbåndsfylket eier og drifter et av Nord-Norges største nettverk for kommunene i Troms og Finnmark fylke. Denne grunnmuren knytter sammen alle kommunene i en felles sikker digital infrastruktur. I tillegg tilbyr vi driftstjenester av lokale kommunale nettverk inkludert brannmurer og trådløse nett / WIFI til våre eierkommuner. I bunnen av tjenesteleveransene ligger et robust fiberstamnett under kontinuerlig utvikling som knytter sammen de kommunale lokasjonene med omverdenen og det store globale internett

Nyheter

Stakkevollvegen 33

9010 Tromsø

Org.nr. 986 358 013

+47 77 78 87 00

post@bbft.no

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook